At home in rental and real-estate management

Algemene Voorwaarden

U staat op het punt om uw zoektocht naar een leuke woning extra kracht bij te zetten door een abonnement op onze diensten d.m.v. een inschrijving bij Duinzigt Wonen :

 1. De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.
 2. De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens worden gebruikt om een voorstel uit te brengen naar de verhuurder en een toewijzing van de woning voor u te bewerkstelligen.
 3. U bent ervan op de hoogte dat Duinzigt Wonen BV bij het zoeken naar geschikte woonruimte, van diverse eigenaren toestemming heeft gekregen om woonruimten te presenteren op de website van Duinzigt zelf. Daarmee is de verhuurder dan ook de opdrachtgever. Met het tekenen van deze Algemene Voorwaarden komt er geen bemiddelingsovereenkomst tussen u en Duinzigt Wonen BV tot stand. Als er een huurovereenkomst tot stand komt tussen u en de verhuurder hoeft u ons dus ook geen courtage te betalen.
 4. Duinzigt Wonen BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige informatie die op onze website (of gelieerde website(s)) of andere informatiedragers staat (of zal staan).
 5. Voordat u via Duinzigt Wonen een woonruimte kunt huren dienen sowieso de volgende gegevens aangeleverd te worden: origineel identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs), 3 recente bankafschriften stortingen salaris en betalingen huur, verhuurdersverklaring (niet ouder dan 2 maanden), 3 recente loonstroken, werkgeversverklaring (niet ouder dan 2 maanden), bewijs adres vanuit Gemeente, Belastingdienst of MijnOverheid niet ouder dan 2 maanden. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID, 3 recente bankafschriften salaris, 3 recente loonstroken, bewijs adres) van een garantsteller aangeleverd te worden (welke een vast contract heeft en minimaal €2500,00 netto verdiend). LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.
 6. De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Duinzigt Wonen op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Duinzigt Wonen BV een credit check doen om te controleren of u in aanraking bent geweest met deurwaarders of incassobureaus.
 7. Voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.
 8. Het nemen van een optie wordt veelal door de opdrachtgevers niet geaccepteerd. Het nemen van een optie kan dan ook enkel indien opdrachtgever (verhuurder) hierin toestemt.
 9. De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.
 10. Alle door Duinzigt Wonen BV gedane aanbiedingen (aan u) van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.
 11. Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen BV aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur en borg heeft voldaan.
 12. Nadat er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en een verhuurder vervalt uw inschrijving bij Duinzigt Wonen.
 13. LET OP; Bij annulering uwerzijds, 24 uur na schriftelijk bevestiging door ons kantoor, bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 excl. BTW.
 14. Duinzigt Wonen BV kan niet aansprakelijk (direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, loonstroken, e.d. u als woningzoekende moet er jegens Duinzigt Wonen BV voor instaan dat alle aangeleverde documenten juist zijn.
 15. Indien u ZZP-er bent dient u er rekening mee te houden dat u in de regel 3 maanden borg dient te betalen.

I DISAGREE | I AGREE