Home | Email | Route | English    Verleden maand: 32 woningen nieuw op de site  
 
GROOTSTE VERHUUR MAKELAAR VAN NEDERLAND
 
huur - aanhuur - advies - huuradviesInloggen op Duinzigt Wonen voor bezoekers die reeds zijn ingeschreven.
E-mail adres:
Wachtwoord:

Zoeken
Minimum Prijs:
Maximum Prijs:
Min. Kamers:
Max. Personen:
 


All content © 2003-2021 Duinzigt b.v.
Voor het online inschrijven bij Duinzigt Wonen kunt u terecht via onze Engelse website, klik op de Engelse vlag bovenaan de homepage en daarna op "Registration Form". LET OP: wij werken momenteel aan een website waar het in de toekomst enkel mogelijk is te bezichtigen nadat alle relevante documenten, die nodig zijn om tot een overeenkomst te komen, aangeleverd zijn. In de Algemene Voorwaarden staat vermeld hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat de grondslag is voor het opvragen van deze persoonsgegevens. • De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.

 • De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 • Voordat u via Duinzigt Wonen BV een woonruimte kunt huren dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden: origineel identiteitsbewijs, recent bankafschrift met uw naam en de stortingen van uw laatste 3 salarissen, verhuurdersverklaring, 3 laatste loonstroken, werkgeversverklaring en een kopie van uw bankpas. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID, bankafschrift en loonstrook) van een garantsteller aangeleverd te worden. LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.

 • De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Duinzigt Wonen BV op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Duinzigt Wonen BV een credit check doen om te controleren of u in aanraking bent geweest met deurwaarders of incassobureaus.

 • Voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.

 • De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.

 • Duinzigt Wonen heeft als opdrachtgever de verhuurder en derhalve zijn wij dan ook in dienst van de verhuurder, wij zullen dan ook altijd de belangen van de verhuurder behartigen tot het moment dat de huurovereenkomst gesloten is. Indien huurder buiten de bemiddelingswerkzaamheden gebruik wilt maken van ons expertise en extra diensten is dit uiteraard altijd mogelijk.

 • Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen BV aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur, borg en eenmalige kosten heeft voldaan.

 • LET OP; Bij annulering uwerzijds, na schriftelijk bevestiging door ons kantoor, bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 (incl. btw).


 • IK GA NIET AKKOORD | IK GA AKKOORD


  Duinzigt Wonen BV - Van de Spiegelstraat 12 - 2518 ET, DEN HAAG
  tel: +31 (0)70-3606365