Home | Email | Route | English    Verleden maand: 74 woningen nieuw op de site  
 
GROOTSTE VERHUUR MAKELAAR VAN NEDERLAND
 
huur - aanhuur - advies - huuradviesInloggen op Duinzigt Wonen voor bezoekers die reeds zijn ingeschreven.
E-mail adres:
Wachtwoord:

Zoeken
Minimum Prijs:
Maximum Prijs:
Min. Kamers:
Max. Personen:
 


All content © 2003-2019 Duinzigt b.v.
U staat op het punt om ingeschreven te worden bij Duinzigt Wonen BV. Voordat u dat doet verzoeken wij u eerst onze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen (die u ook nog eens rustig op onze website kunt nalezen). Door het inschrijfgeld te betalen verklaart u uitdrukkelijk dat u het met onze Algemene Voorwaarden eens bent. U kunt na het invullen of met eventuele vragen naar een van onze medewerkers gaan om het inschrijfgeld te betalen en de inschrijving af te ronden.

 1. De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.

 2. De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens worden gebruikt om een voorstel uit te brengen naar de verhuurder en een toewijzing van de woning voor u te bewerkstelligen.

 3. U bent ervan op de hoogte dat Duinzigt Wonen BV bij het zoeken naar geschikte woonruimte, van diverse eigenaren toestemming heeft gekregen om woonruimten te presenteren op de website van Duinzigt zelf. Daarmee is de verhuurder dan ook de opdrachtgever. Met het tekenen van deze Algemene Voorwaarden komt er geen bemiddelingsovereenkomst tussen U en Duinzigt Wonen BV tot stand. Als er een huurovereenkomst tot stand komt tussen u en de verhuurder hoeft u ons dus ook geen courtage te betalen.

 4. Duinzigt Wonen BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige informatie die op onze website (of gelieerde website(s)) of andere informatiedragers staat (of zal staan).

 5. Voordat u via Duinzigt Wonen BV een woonruimte kunt huren dienen sowieso de volgende gegevens aangeleverd te worden: origineel identiteitsbewijs, recent bankafschrift, verhuurdersverklaring, loonstrook en/ of arbeidscontract en in geval van een tijdelijk contract een werkgeversverklaring. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID, bankafschrift en loonstrook) van een garantsteller aangeleverd te worden. LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.

 6. De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Duinzigt Wonen BV op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Duinzigt Wonen BV een credit check doen om te controleren of u in aanraking bent geweest met deurwaarders of incassobureaus.

 7. Voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.

 8. Het nemen van een optie wordt veelal door de opdrachtgevers niet geaccepteerd. Het nemen van een optie kan dan ook enkel indien opdrachtgever (verhuurder) hierin toestemt.

 9. De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.

 10. Alle door Duinzigt Wonen BV gedane aanbiedingen (aan u) van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

 11. Het inschrijfgeld bedraagt € 40 (incl. btw) per jaar. De kosten voor de inschrijving vloeien voort uit het verwerken van uw inschrijving in onze database. Daarnaast betreffen dit kosten voor afschrijving, beheer en onderhoud van de actuele database en de website functionaliteiten, het aanmaken van een kant-en-klaar huurdossier waardoor u meer kans maakt spoedig in aanmerking te komen voor een woning en het toesturen van persoonlijke e-mail met daarin geschikte woningen specifiek gericht op de door u opgegeven zoekcriteria en het onbeperkt gebruik maken van vervoer, waarbij Duinzigt tevens de parkeerkosten op zich neemt.

 12. Onderdeel van de dienstverlening is dat Duinzigt Wonen BV onbeperkt vervoer beschikbaar stelt. Zo loopt u niet tegen hoge parkeerkosten aan en bij de woningen en heeft u geen vervoerprobleem cq kosten en kunt u de focus leggen op de woningen die u met Duinzigt Wonen BV bezichtigt. Wij gaan zelfs zo ver dat wij u van de ene naar de andere te bezichtigen woning kunnen rijden.

 13. Aan de hand van uw gegevens en zoekcriteria zullen wij op zoek gaan naar woningen die voldoen aan uw wensen. Zodra wij nieuw aanbod vinden dat voldoet aan uw criteria sturen wij u het aanbod per e-mail toe. Zo bent u dus eerder op de hoogte dan de gemiddelde woningzoekende over het nieuwste aanbod en heeft u grotere kans op het vinden van een leuke woning. Zorgt u er dus voor dat uw zoekcriteria goed staan ingesteld, Duinzigt Wonen BV zal u deze e-mails sturen tot u een woning heeft gevonden. De vergoeding hiervoor is verwerkt in de inschrijfkosten.

 14. Indien u een woning huurt via Duinzigt Wonen betaalt u €75,00 (excl. btw) aan administratiekosten. Wanneer de aanvraag voor een huisvestingsvergunning van toepassing is (lees duurzaam huishouden), zullen deze kosten €100,00 (excl. btw) zijn. Deze kosten zijn o.a. voor: aanvraag huisvestingsvergunning (incl. de € 45 die u als huurder normaliter dient te betalen aan de Gemeente Den Haag), aanvraag g/w/l, tv & internet voor de woning die u gaat huren, uitgebreid informatiepakket over wonen en huren in Den Haag en uiteraard andere zaken waar u hulp bij nodig heeft welke huur gerelateerd zijn. U ontvangt voor deze werkzaamheden een separate factuur, welke geheel los staat van de factuur van de huur en borg.

 15. Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen BV aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur, borg en eenmalige kosten heeft voldaan.

 16. Nadat u er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en een verhuurder vervalt uw inschrijving bij Duinzigt Wonen BV.

 17. LET OP; Bij annulering uwerzijds, na schriftelijk bevestiging door ons kantoor, bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 (incl. btw).

 18. Duinzigt Wonen BV kan niet aansprakelijk (direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, loonstroken, e.d. u als woningzoekende moet er jegens Duinzigt Wonen BV voor instaan dat alle aangeleverde documenten juist zijn.


 19. Indien u ZZP-er bent dient u er rekening mee te houden dat u in de regel 3 maanden borg dient te betalen.IK GA NIET AKKOORD | IK GA AKKOORD


Duinzigt Wonen BV - Zeestraat 48 - 2518 AB, DEN HAAG
tel: +31 (0)70-3606365 - fax:+31 (0)70-3642808