Home | Email | Route | English    Verleden maand: 48 woningen nieuw op de site  
 
GROOTSTE VERHUUR MAKELAAR VAN NEDERLAND
 
huur - aanhuur - advies - huuradviesInloggen op Duinzigt Wonen voor bezoekers die reeds zijn ingeschreven.
E-mail adres:
Wachtwoord:

Zoeken
Minimum Prijs:
Maximum Prijs:
Min. Kamers:
Max. Personen:
 


All content © 2003-2019 Duinzigt b.v.
U staat op het punt om ingeschreven te worden bij Duinzigt Wonen BV. Voordat u dat doet verzoeken wij u eerst onze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen (die u ook nog eens rustig op onze website kunt nalezen). Door het inschrijfgeld te betalen verklaart u uitdrukkelijk dat u het met onze Algemene Voorwaarden eens bent. U kunt na het invullen of met eventuele vragen naar een van onze medewerkers gaan om het inschrijfgeld te betalen en de inschrijving af te ronden.

 1. De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.

 2. De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens worden gebruikt om een voorstel uit te brengen naar de verhuurder en een toewijzing van de woning voor u te bewerkstelligen.

 3. U bent ervan op de hoogte dat Duinzigt Wonen BV bij het zoeken naar geschikte woonruimte, van diverse eigenaren toestemming heeft gekregen om woonruimten te presenteren op de website van Duinzigt zelf. Daarmee is de verhuurder dan ook de opdrachtgever. Met het tekenen van deze Algemene Voorwaarden komt er geen bemiddelingsovereenkomst tussen U en Duinzigt Wonen BV tot stand. Als er een huurovereenkomst tot stand komt tussen u en de verhuurder hoeft u ons dus ook geen courtage te betalen.

 4. Duinzigt Wonen BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige informatie die op onze website (of gelieerde website(s)) of andere informatiedragers staat (of zal staan).

 5. De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Duinzigt Wonen BV op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Duinzigt Wonen BV controleren of u in aanraking bent geweest met justitie, deurwaarders cq incassobureaus, etc.

 6. Aan het ondertekenen van deze algemene voorwaarden kan geen recht op toewijzing van eender welke woning worden verleend.

 7. Voordat u via Duinzigt Wonen BV een woonruimte kunt huren dienen sowieso de volgende gegevens aangeleverd te worden: origineel identiteitsbewijs, recent bankafschrift, verhuurdersverklaring, loonstrook en/ of arbeidscontract en in geval van een tijdelijk contract een werkgeversverklaring. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID, bankafschrift en loonstrook) van een garantsteller aangeleverd te worden. LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.

 8. Voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.

 9. Indien u een woning accepteert krijgt u een huurcontract dat bij Duinzigt Wonen BV of haar opdrachtgevers gebruikelijk is aangeboden.

 10. Het nemen van een optie wordt veelal door de opdrachtgevers niet geaccepteerd. Het nemen van een optie kan dan ook enkel indien opdrachtgever (verhuurder) hierin toestemt.

 11. De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.

 12. Om uw gegevens voldoende te screenen zal een verhuurder veelal credit checks doen om te bekijken of u een schoon betalingsverleden heeft of in aanraking bent geweest met incassobureaus of deurwaarders.

 13. Alle door Duinzigt Wonen BV gedane aanbiedingen (aan u) van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

 14. Het inschrijfgeld bedraagt € 40 (incl. btw) per jaar. De kosten voor de inschrijving vloeien voort uit het verwerken van uw inschrijving in onze database. Daarnaast betreffen dit kosten voor afschrijving, beheer en onderhoud van de actuele database en de website functionaliteiten, het aanmaken van een kanteklaar huurdossier waardoor u meer kans maakt spoedig in aanmerking te komen voor een woning en het toesturen van persoonlijke e-mail met daarin geschikte woningen specifiek gericht op de door u opgegeven zoekcriteria.

 15. Onderdeel van de dienstverlening is dat Duinzigt Wonen BV onbeperkt vervoer beschikbaar stelt. Zo loopt u niet tegen hoge parkeerkosten aan en bij de woningen en heeft u geen vervoerprobleem cq kosten en kunt u de focus leggen op de woningen die u met Duinzigt Wonen BV bezichtigt. Wij gaan zelfs zo ver dat wij u van de ene naar de andere te bezichtigen woning kunnen rijden. De vergoeding hiervoor is verwerkt in de administratie- & servicekosten welke u betaalt wanneer u een woning via ons huurt.

 16. Aan de hand van uw gegevens en zoekcriteria zullen wij op zoek gaan naar woningen die voldoen aan uw wensen. Zodra wij nieuw aanbod vinden dat voldoet aan uw criteria sturen wij u het aanbod per e-mail toe. Zo bent u dus eerder op de hoogte dan de gemiddelde woningzoekende over het nieuwste aanbod en heeft u grotere kans op het vinden van een leuke woning. Zorgt u er dus voor dat uw zoekcriteria goed staan ingesteld, Duinzigt Wonen BV zal u deze e-mails sturen tot u een woning heeft gevonden. De vergoeding hiervoor is verwerkt in de inschrijfkosten.

 17. Duinzigt Wonen BV zal u begeleiden in het hele huurproces, wij zullen u zo positief mogelijk aan de verhuurder presenteren en helpen wanneer u uw woning eenmaal betrekt met de aanvraag van bijvoorbeeld een huisvestingsvergunning en aanvraag gas & elektra, water en tv & internet. De vergoeding hiervoor is verwerkt in de administratie- & servicekosten welke u betaalt wanneer u een woning via ons huurt .

 18. Indien u een woning huurt en de daar bijhorende huurovereenkomst ondertekent verplicht u zich om de eerste maand huur, waarborgsom en € 75,00 excl. BTW administratiekosten te voldoen middels een overschrijving, pin- of contante betaling op ons kantoor. Dit op of voor de datum dat u de sleutel van uw nieuwe woning ontvangt. De daarop volgende maanden voldoet u de huur rechtstreeks aan de verhuurder cq beheerder. Deze kosten zijn o.a. voor: het vervoer van en naar de te bezichtigen woning incl. parkeer- en benzinekosten, aanvraag g/w/l, tv & internet voor de woning die u gaat huren, uitgebreid informatiepakket over wonen en huren in Den Haag, hulp bij aanvraag huursubsidie of huisvestingsvergunning en andere zaken waar u hulp bij nodig heeft welke woon gerelateerd zijn.

 19. Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen BV aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur, borg en eenmalige kosten heeft voldaan.

 20. Nadat u er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en een verhuurder vervalt uw inschrijving bij Duinzigt Wonen BV.

 21. LET OP; Bij annulering uwerzijds (ook in geval u per e-mail of een mondelinge toezegging tot huur hebt gedaan), bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 excl. BTW.

 22. Na betaling van de verschuldigde bedragen aan Duinzigt Wonen BV heeft u vanaf dat moment uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder cq. beheerder.

 23. Duinzigt Wonen BV kan niet aansprakelijk (direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, loonstroken, e.d. u als woningzoekende moet er jegens Duinzigt Wonen BV voor instaan dat alle aangeleverde documenten juist zijn.


 24. Indien u ZZP-er bent dient u er rekening mee te houden dat u in de regel 3 maanden borg dient te betalen.IK GA NIET AKKOORD | IK GA AKKOORD


Duinzigt Wonen BV - Zeestraat 48 - 2518 AB, DEN HAAG
tel: +31 (0)70-3606365 - fax:+31 (0)70-3642808