Home | Email | Route | English    Momenteel beschikbare woningen: 35  
 
GROOTSTE VERHUUR MAKELAAR VAN NEDERLAND
 
huur - aanhuur - advies - huuradviesInloggen op Duinzigt Wonen voor bezoekers die reeds zijn ingeschreven.
E-mail adres:
Wachtwoord:

Zoeken
Minimum Prijs:
Maximum Prijs:
Min. Kamers:
Max. Personen:
 


All content © 2003-2020 Duinzigt b.v.
Helaas is het vanaf 8 januari 2020 niet meer mogelijk om u in te schrijven bij Duinzigt Wonen en gebruik te maken van de extra services die wij boden (voor de reeds bestaande leden blijven onze extra diensten uiteraard van kracht).

U heeft interesse getoond in 1 van de woning die u onlangs heeft bezichtigd. Voordat wij met uw dossier aan de slag kunnen verzoeken wij u onderstaande voorwaarden te lezen en zich daarna in te schrijven. Deze gegevens zullen, samen met de documenten die u ons heeft toegestuurd, worden gebruikt om u voor te stellen aan de verhuurder. Wij kunnen enkel dossiers waar alle documenten aanwezig zijn in behandeling nemen.

 • De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.

 • De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 • Voordat u via Duinzigt Wonen BV een woonruimte kunt huren dienen de volgende gegevens aangeleverd te worden: origineel identiteitsbewijs, recent bankafschrift met uw naam en de stortingen van uw laatste 3 salarissen, verhuurdersverklaring, 3 laatste loonstroken, werkgeversverklaring en een kopie van uw bankpas. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID, bankafschrift en loonstrook) van een garantsteller aangeleverd te worden. LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.

 • De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Duinzigt Wonen BV op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Duinzigt Wonen BV een credit check doen om te controleren of u in aanraking bent geweest met deurwaarders of incassobureaus.

 • Voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.

 • De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.

 • Duinzigt Wonen heeft als opdrachtgever de verhuurder en derhalve zijn wij dan ook in dienst van de verhuurder, wij zullen dan ook altijd de belangen van de verhuurder behartigen tot het moment dat de huurovereenkomst gesloten is. Indien huurder buiten de bemiddelingswerkzaamheden gebruik wilt maken van ons expertise en extra diensten is dit uiteraard altijd mogelijk.

 • Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen BV aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur, borg en eenmalige kosten heeft voldaan.

 • LET OP; Bij annulering uwerzijds, na schriftelijk bevestiging door ons kantoor, bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 (incl. btw).


 • IK GA NIET AKKOORD | IK GA AKKOORD


  Duinzigt Wonen BV - Van de Spiegelstraat 12 - 2518 ET, DEN HAAG
  tel: +31 (0)70-3606365