Home | Email | Route | English    Verleden maand: 53 woningen nieuw op de site  
 
GROOTSTE VERHUUR MAKELAAR VAN NEDERLAND
 
huur - aanhuur - advies - huuradviesInloggen op Duinzigt Wonen voor bezoekers die reeds zijn ingeschreven.
E-mail adres:
Wachtwoord:

Zoeken
Minimum Prijs:
Maximum Prijs:
Min. Kamers:
Max. Personen:
 


All content © 2003-2018 Duinzigt b.v.
 • Veel gestelde vragen / F.A.Q.
 • Opzeggen
 • Inschrijven bij Duinzigt
 • Over Duinzigt
 • Spelregels
 • Verhuur en beheer

 • Inschrijven bij Duinzigt Wonen BV heeft veel voordelen (waaronder 's-avonds en in het weekend bezichtigen), kost € 40,- (inclusief BTW) en is 12 maanden geldig. De opdrachtgevers van Duinzigt Wonen BV zijn de verhuurders, de courtage zal dan ook door de verhuurder betaald worden.

  Bij inschrijving dienen de volgende documenten overlegd te worden (voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens) :


  1. Identiteits bewijs/ Visum of Verblijfsvergunning. In geval van bedrijfsmatig OG verlangen wij tevens een recent uittreksel KvK,
  2. kopie laatste 3 (meest recente) loonstroken. Aan de hand van de loonstrook e.d. checken wij of u voldoet aan de minimale inkomenseis die wij handhaven (als GEMIDDELD inkomenseis hanteren wij een netto inkomen van minimaal 2,5x de (totale) huurprijs, echter maken wij u erop attent dat iedere verhuurder zijn eigen eisen heeft dus dat het lastig is om 1 eis aan te geven). Tevens beoordelen wij aan de hand van deze gegevens of u voor een woning/ bedrijfsruimte in aanmerking komt. In de regel is maximaal 1/3 van uw inkomen uitgeven aan huur een goede balans.
  3. Werkgeversverklaring (niet ouder dan 01 maand).
  4. Inkomstenbelasting aangifte/ recente balans in geval van een eigen onderneming. Voor bedrijfs OG gelden andere regels, u dient er mee rekening te houden dat verhuurders in de regel 3 maanden huur als borg vragen.
  5. Verhuurdersverklaring indien u momenteel reeds een woning huurt (verklaring van uw huidige verhuurder dat u geen huurachterstand heeft en u als een goede huurder heeft gedragen), daarmee kunnen wij vragen van een verhuurder makkelijker beantwoorden.
  6. Een document van bank, belasting of verzekering met uw naam & adres.
  7. kopie van een recent bankafschrift met daarop de stortingen van uw laatste 3 salaris uitbetalingen.
  8. Kleurenkopie van uw bankpas.
  9. Let op, indien u een naam op een bestaande huurovereenkomst wilt wijzigen (deze persoon dient al bekend bij ons te zijn) dienen alle gegevens opnieuw te worden aangeleverd. Tevens worden er kosten voor een nieuwe huurovereenkomst in rekening gebracht van € 295 excl. btw.

  Alle documenten worden bij Duinzigt gearchiveerd. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens aan de betreffende verhuurder worden gestuurd.
  Houdt u er rekening mee dat u indien u een woning via Duinzigt Wonen BV huurt de meeste verhuurders altijd minimaal één maand huur als borg vragen, in geval van bedrijfsmatig OG wordt vaak een borg van drie maanden gevraagd.

  N.B. Huurders met een tijdelijke arbeidsovereenkomst en studenten dienen ALTIJD een garantie te laten tekenen door iemand die (bewijsbaar) voldoende inkomen heeft (netto inkomen van ca. netto 3,5x de huurprijs met een minimum van € 2500 netto), ervaring leert ons dat het anders vrijwel onmogelijk is een woning te huren. Studenten (in welke vorm ook) zullen altijd een garantsteller moeten kunnen aanleveren. LET OP: de toewijzing is altijd in handen van de verhuurder. Indien een verhuurder extra informatie wenst dan zal dit nog bij u worden opgevraagd.


  ALGEMENE VOORWAARDEN
  Indien u zich inschrijft en het inschrijfgeld betaalt gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden, indien u zich hier om welke reden ook niet in kunt vinden dan kunt u zich niet bij ons inschrijven:

  1. De door u verstrekte gegevens zijn juist en naar beste weten ingevoerd.

  2. De door u verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Op het moment dat u interesse toont in een woning zullen uw gegevens worden gebruikt om een voorstel uit te brengen naar de verhuurder en een toewijzing van de woning voor u te bewerkstelligen.

  3. U bent ervan op de hoogte dat Duinzigt Wonen BV bij het zoeken naar geschikte woonruimte, van diverse eigenaren toestemming heeft gekregen om woonruimten te presenteren op de website van Duinzigt zelf. Daarmee is de verhuurder dan ook de opdrachtgever. Met het tekenen van deze Algemene Voorwaarden komt er geen bemiddelingsovereenkomst tussen U en Duinzigt Wonen BV tot stand. Als er een huurovereenkomst tot stand komt tussen u en de verhuurder hoeft u ons dus ook geen courtage te betalen.

  4. Duinzigt Wonen BV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige informatie die op onze website (of gelieerde website(s)) of andere informatiedragers staat (of zal staan).

  5. De door u verstrekte gegevens kunnen en mogen door Duinzigt Wonen BV op juistheid en echtheid gecontroleerd worden, tevens kan Duinzigt Wonen BV controleren of u in aanraking bent geweest met justitie, deurwaarders cq incassobureaus, etc.

  6. Aan het ondertekenen van deze algemene voorwaarden kan geen recht op toewijzing van eender welke woning worden verleend.

  7. Voordat u via Duinzigt Wonen BV een woonruimte kunt huren dienen sowieso de volgende gegevens aangeleverd te worden: origineel identiteitsbewijs, recent bankafschrift, verhuurdersverklaring, loonstrook en/ of arbeidscontract en in geval van een tijdelijk contract een werkgeversverklaring. In geval u student bent of over een tijdelijke arbeidsovereenkomst beschikt dienen de gegevens (ID, bankafschrift en loonstrook) van een garantsteller aangeleverd te worden. LET OP: De toelatingseisen van iedere verhuurder verschillen dus houdt u hier rekening mee.

  8. Voor het proces van het willen huren van een woning via Duinzigt Wonen geeft huurder toestemming voor het opvragen en verwerken van de persoonsgegevens van huurder en eventueel garantsteller op basis van de AVG-grondslagen. De opgevraagde persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van een overeenkomst. Duinzigt Wonen verklaart hierbij strikt vertrouwelijk om te gaan met deze persoonsgegevens.

  9. Indien u een woning accepteert krijgt u een huurcontract dat bij Duinzigt Wonen BV of haar opdrachtgevers gebruikelijk is aangeboden.

  10. Het nemen van een optie wordt veelal door de opdrachtgevers niet geaccepteerd. Het nemen van een optie kan dan ook enkel indien opdrachtgever (verhuurder) hierin toestemt.

  11. De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder.

  12. Om uw gegevens voldoende te screenen zal een verhuurder veelal credit checks doen om te bekijken of u een schoon betalingsverleden heeft of in aanraking bent geweest met incassobureaus of deurwaarders.

  13. Alle door Duinzigt Wonen BV gedane aanbiedingen (aan u) van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

  14. Het inschrijfgeld bedraagt € 40 (incl. btw) per jaar. De kosten voor de inschrijving vloeien voort uit het verwerken van uw inschrijving in onze database. Daarnaast betreffen dit kosten voor afschrijving, beheer en onderhoud van de actuele database en de website functionaliteiten.

  15. Bij het niet verschijnen op een door u gemaakte bezichtiging afspraak vervalt uw inschrijving bij Duinzigt Wonen BV.

  16. Onderdeel van de dienstverlening is dat Duinzigt Wonen BV onbeperkt vervoer beschikbaar stelt. Zo loopt u niet tegen hoge parkeerkosten aan rond ons kantoor en bij de woningen en heeft u geen vervoerprobleem cq kosten en kunt u de focus leggen op de woningen die u met Duinzigt Wonen BV bezichtigt. De vergoeding hiervoor is verwerkt in het inschrijfgeld. Let wel, het vervoer is veelal alleen naar een woning, en op basis van beschikbaarheid.

  17. Aan de hand van uw gegevens en zoekcriteria zullen wij op zoek gaan naar woningen die voldoen aan uw wensen. Zodra wij nieuw aanbod vinden dat voldoet aan uw criteria sturen wij u het aanbod per e-mail toe. Zo bent u dus eerder op de hoogte dan de gemiddelde woningzoekende over het nieuwste aanbod en heeft u grotere kans op het vinden van een leuke woning. Zorgt u er dus voor dat uw zoekcriteria goed staan ingesteld, Duinzigt Wonen BV zal u deze e-mails sturen tot u een woning heeft gevonden. De vergoeding hiervoor is verwerkt in het inschrijfgeld.

  18. Duinzigt Wonen BV zal u begeleiden in het hele huurproces, wij zullen u zo positief mogelijk aan de verhuurder presenteren en helpen wanneer u uw woning eenmaal betrekt met de aanvraag van bijvoorbeeld een huisvestingsvergunning en aanvraag gas & elektra, water en tv & internet. De vergoeding hiervoor is verwerkt in het inschrijfgeld.

  19. Indien u een woning huurt en de daar bijhorende huurovereenkomst ondertekent verplicht u zich om de eerste maand huur, waarborgsom en € 75,00 excl. BTW administratiekosten te voldoen middels een overschrijving, pin- of contante betaling op ons kantoor. Dit op of voor de datum dat u de sleutel van uw nieuwe woning ontvangt. De daarop volgende maanden voldoet u de huur rechtstreeks aan de verhuurder cq beheerder.

  20. Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen BV aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur, borg en eenmalige kosten heeft voldaan.

  21. Nadat u er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en een verhuurder vervalt uw inschrijving bij Duinzigt Wonen BV.

  22. LET OP; Bij annulering uwerzijds (ook in geval u per e-mail of een mondelinge toezegging tot huur hebt gedaan), bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 excl. BTW.

  23. Na betaling van de verschuldigde bedragen aan Duinzigt Wonen BV heeft u vanaf dat moment uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder cq. beheerder.

  24. Duinzigt Wonen BV kan niet aansprakelijk (direct, noch indirect) gehouden worden voor de juistheid van legitimaties, (arbeids)contracten, loonstroken, e.d. u als woningzoekende moet er jegens Duinzigt Wonen BV voor instaan dat alle aangeleverde documenten juist zijn.


  25. Indien u ZZP-er bent dient u er rekening mee te houden dat u in de regel 3 maanden borg dient te betalen.

  Duinzigt Wonen BV - Zeestraat 48 - 2518 AB, DEN HAAG
  tel: +31 (0)70-3606365 - fax:+31 (0)70-3642808